TCAS/รับตรง61 โควตา จ.นครศรีธรรมราช ม.วลัยลักษณ์ 2561

รับตรง58 พยาบาลศาสตร์ รอบพิเศษ ม.วลัยลักษณ์ 2558

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบพิเศษ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

  • 30 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2558

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

  • สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00

จำนวนรับ

  • 25 คน

วิธีสมัคร

  • ยื่นใบสมัครได้ที่ ศูนย์บริการการศึกษา อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เว็บไซต์