TCAS/รับตรง61 เทคโนโลยีอุตสาหกรรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา 2561

รับตรง58 การปกครองส่วนท้องถิ่น-ภาคพิเศษ ม.บูรพา 2558

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 8 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2558
 • (หน้า 5)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีการสอบ GAT
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 100 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอมสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • ยื่นใบสมัครได้ที่ งานวิชาการชั้น 6 ตึก QS2 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • (หน้า 2)
หน้า: 1 2 3 4 5