รับตรง58 ความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ ม.แม่โจ้ 2558 (เพิ่มเติม)

รับตรง58 ความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ ม.แม่โจ้ 2558 (เพิ่มเติม)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ โครงการความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ หลักสูตร Educational Cooperation Program ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 30 มิถุนายน 2558
 • (หน้า 6)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว Educational Cooperation Program
  • เรียนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1 ปี และ Vanung University 3 ปี หรือ Guangxi University of Foreign Languages 3 ปี
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 50 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นแฟ้มผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์