TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ศิลปากร 2561

รับตรง58 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ม.ศิลปากร-เพชรบุรี 2558 (ครั้งที่ 1)

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 1)

กําหนดการรับสมัคร

 • 22 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2558
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
  • สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 30 คน
  • เทคโนโลยีการผลิตพืช 40 คน
  • เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ 20 คน
  • ธุรกิจการเกษตร 50 คน
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือศิลป์-คำนวณ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • 140 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5