รับตรง58 เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ม.มหิดล 2558 (เพิ่มเติม)

รับตรง58 เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ม.มหิดล 2558 (เพิ่มเติม)

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 16 – 19 มิถุนายน 2558

สาขาที่เปิดรับ

  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

คุณสมบัติ

  • มีผลการสอบในการคัดเลือกปีการศึกษา 2558 ไม่ต่ำกว่า 17,000 คะแนน ซึ่งประกอบด้วย GPAX / O-NET / GAT / PAT 1

จำนวนรับ

  • 8 คน

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

  • สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานโรงเรียนเวชนิทัศน์พัฒนาสถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์อาคารศรีสวรินทิราชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล

เว็บไซต์