TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.มหิดล 2561

รับตรง58 เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ม.มหิดล 2558 (เพิ่มเติม)

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)

กําหนดการรับสมัคร

  • 16 – 19 มิถุนายน 2558

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

คุณสมบัติ

  • มีผลการสอบในการคัดเลือกปีการศึกษา 2558 ไม่ต่ำกว่า 17,000 คะแนน ซึ่งประกอบด้วย GPAX / O-NET / GAT / PAT 1

จำนวนรับ

  • 8 คน

วิธีสมัคร

  • สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานโรงเรียนเวชนิทัศน์พัฒนาสถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์อาคารศรีสวรินทิราชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
หน้า: 1 2 3 4