TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.มหิดล 2561

รับตรง58 การแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ ม.มหิดล 2558

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)

กําหนดการรับสมัคร

 • 16 – 24 มิถุนายน 2558
 • (หน้า 2)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • (หน้า )

คุณสมบัติ

 • มีผลการสอบในการคัดเลือกปีการศึกษา 2557 หรือ 2558 ไม่ต่ำกว่า 16,000 คะแนน ซึ่งประกอบด้วย GPAX / O-NET / GAT / PAT 2
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 17 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลคะแนน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 13 มหาวิทยาลัยมหิดล
 • (หน้า 2)
หน้า: 1 2 3