TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.พะเยา 2561

รับตรง58 ผู้มีความสามารถด้านสถาปัตย์และศิลปกรรม ม.พะเยา 2558

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 11 – 26 มิถุนายน 2558
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
  • สถาปัตยกรรมศาสตร์ 20 คน
  • สถาปัตยกรรมภายใน 40 คน
 • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
  • ศิลปะการแสดง 20 คน
 • หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
  • ดุริยางคศาสตร์สากล 20 คน
 • (หน้า 6)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน สายสามัญ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด
 • เป็นผู้มีความสามารถทางตามสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • 100 คน
 • (หน้า 6)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6