TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.พะเยา 2561

รับตรง58 สาธารณสุขศาสตร์ โครงการพิเศษ ม.พะเยา 2558 (รอบ 2)

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบ 2)

กําหนดการรับสมัคร

 • 8 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2558
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โครงการพิเศษ
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (หลักสูตร 2 ปี) จากสถาบันพระบรมราชชนก
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 100 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5