TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน พระจอมเกล้าธนบุรี 2561

รับตรง58 วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด-สหกิจศึกษา พระจอมเกล้าธนบุรี 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด สหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 5 – 21 มิถุนายน 2558
 • (หน้า 2)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด สหกิจศึกษา
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต หรือปวช.ด้านช่างอุตสาหกรรม
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีผลการสอบ GAT / PAT 1 / PAT 2 / PAT 3 สำหรับ ม.6
 • มีผลการสอบ V-NET สำหรับ ปวช.
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)
หน้า: 1 2 3