รับตรง58 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 2558 (รอบที่ 3)

รับตรง58 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 2558 (รอบที่ 3)

มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 3)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 6 – 10 มิถุนายน 2558

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะทันตแพทยศาสตร์

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.50
 • มีผลการสอบ GAT (ขั้นต่ำ 50%) / PAT 2 (ขั้นต่ำ 40%)
 • มีผลการสอบ O-NET

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบคัดเลือก
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • เปิดรับสมัครที่ สำนักงานรับนักศึกษา ชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์