TCAS/รับตรง61 ประเภทอิสระ ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา 2561

รับตรง58 นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (AIIP) ม.เกษตรศาสตร์ 2558 (รอบ 2)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (นานาชาติ) คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบ 2)

กําหนดการรับสมัคร

 • 20 พฤษภาคม – 12 มิถุนายน 2558

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร (AIIP)

คุณสมบัติ

 • รูปแบบที่ 1
  • มีผลการสอบ GAT / PAT 1 / PAT 2
  • มีผลการสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 31 หรือเทียบเท่า
 • รูปแบบที่ 2
  • มีผลการสอบ SAT 1 — ไม่ต่ำกว่า 600
  • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
   • IELTS — ไม่ต่ำกว่า 5.5
   • TOEFL (Paper-based) — ไม่ต่ำกว่า 500 หรือ
   • TOEFL (Computer-based) — ไม่ต่ำกว่า 173 หรือ
   • TOEFL (Internet-based) — ไม่ต่ำกว่า 61 หรือ
   • CU-TEP — ไม่ต่ำกว่า 500 หรือ
   • TU-GET — ไม่ต่ำกว่า 500
  • มีผลการสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 31 หรือเทียบเท่า

จำนวนรับ

 • 35 คน

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอีเมล์ของมหาวิทยาลัย

เว็บไซต์