TCAS/รับตรง61 ประเภทอิสระ ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา 2561

รับตรง58 คณะวิศวกรรมศาสตร์-ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ 2558

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 5 – 12 มิถุนายน 2558

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมไฟฟ้า 30 คน
  • วิศวกรรมอุตสาหการ 35 คน
  • วิศวกรรมวัสดุ 40 คน
  • วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 15 คน
  • วิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ 35 คน

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าที่เรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์หรือช่างอุตสาหกรรม
 • มีผลการสอบ 7 วิชาสามัญ
 • มีผลการสอบ GAT / PAT 1 / PAT 3

จำนวนรับ

 • 155 คน

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ 7 วิชาสามัญ

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

เว็บไซต์