รับตรง58 สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ ม.เชียงใหม่ 2558

รับตรง58 สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ ม.เชียงใหม่ 2558

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ เป็นกรณีพิเศษ ทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 10 มิถุนายน 2558
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ หรืออาชีวศึกษาชั้นต้น หรือเทียบเท่า
 • มีผลการสอบ GAT / PAT 6
 • มีผลการสอบ O-NET
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 20 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์