TCAS/รับตรง61 ประเภทอิสระ ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา 2561

รับตรง58 คณะวิศวกรรมศาสตร์-ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์-กำแพงแสน (รอบ 3)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาคพิเศษ โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบ 3)

กําหนดการรับสมัคร

 • 5 – 14 มิถุนายน 2558
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • วิศวกรรมโยธา-ภาคพิเศษ 5 คน
  • วิศวกรรมเกษตร-ภาคพิเศษ 15 คน
  • วิศวกรรมเครื่องกล-ภาคพิเศษ 20 คน
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์-ภาคพิเศษ 20 คน
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า หรือกศน.
 • มีผลการสอบ GAT / PAT 1 / PAT 2 / PAT 3
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 60 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นคะแนน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอีเมล์ หรือหรือสมัครทางอีเมล์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ งานบริการการศึกษา อาคารการเรียนการสอนทางวิศวกรรมศาสตร์ (อาคาร 9) ชั้น 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6