TCAS/รับตรง61 ภาคปกติ ประเภทโควตา ม.ราชภัฏเชียงราย 2561

รับตรง58 คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2558 (รอบที่ 3)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 3)

กําหนดการรับสมัคร

 • 8 – 23 มิถุนายน 2558
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีชีวภาพ
   • ฟิสิกส์ประยุกต์
   • คณิตศาสตร์สารสนเทศ
   • ชีววิทยา
   • สถิติประยุกต์-การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
   • สถิติประยุกต์-ธุรกิจการเงิน
   • สถิติประยุกต์-การจัดการคุณภาพ
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • ยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานคณบดี อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 26 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4