รับตรง58 โควตาเด็กดีมีที่เรียน ม.อุบลราชธานี-มุกดาหาร 2558 (เพิ่มเติม)

รับตรง58 โควตาเด็กดีมีที่เรียน ม.อุบลราชธานี-มุกดาหาร 2558 (เพิ่มเติม)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตาเด็กดีมีที่เรียน หน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 29 มิถุนายน 2558
 • (หน้า 6)

สาขาที่เปิดรับ

 • หน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร
  • การจัดการธุรกิจ 40 คน
  • การบัญชี 40 คน
  • การบัญชี-เทียบโอน 20 คน
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ 40 คน
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ-เทียบโอน 20 คน
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวส. หรือเทียบเท่า
 • เป็นผู้มีความประพฤติดี มีจิตอาสา เป็นผู้เสียสละ ขยันช่วยเหลือผู้ปกครอง/สังคม และเคยเข้าร่วมกิจกรรมของทางโรงเรียน
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 160 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์