TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน จุฬาลงกรณ์ 2561

รับตรง58 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2558 (รอบที่ 2)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 2)

กําหนดการรับสมัคร

 • 8 – 12 มิถุนายน 2558
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาทัศนศิลป์ 14 คน
 • สาขาวิชานฤมิตศิลป์ 8 คน
  • วิชาเอกเรขศิลป์ 4 คน
  • วิชาเอกมัณฑนศิลป์ (แฟชั่นและสิ่งทอ) 2 คน
  • วิชาเอกนิทรรศการศิลป์ 2 คน
 • สาขาวิชานาฏยศิลป์ 2 คน
  • วิชาเอกนาฏศิลป์ไทย 1 คน
  • วิชาเอกนาฏศิลป์ตะวันตก 1 คน
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.00
 • มีผลคะแนนการสอบวิชาเฉพาะ (ทฤษฎีและทักษะ) ในการสอบรับตรงแรกที่ 1
 • มีผลการสอบ GAT
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 24 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8