รับตรง58 ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน-นครราชสีมา 2558 (ครั้งที่ 3-ขยายเวลา)

รับตรง58 ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน-นครราชสีมา 2558 (ครั้งที่ 3-ขยายเวลา)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 3)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 19 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2558
 • 19 พฤษภาคม – 19 มิถุนายน 2558
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เคมี 15 คน
   • เทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์ 15 คน
   • เทคโนโลยีโลจิสติกส์ 40 คน
   • วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 30 คน
   • นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 30 คน
 • (หน้า 7)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 7)

จำนวนรับ

 • 130 คน
 • (หน้า 7)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบคัดเลือก
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต หรือสมัครด้วยตนเองที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 35 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์