TCAS/รับตรง61 ประเภทอิสระ ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา 2561

รับตรง58 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต-ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ 2558

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

  • 2 – 10 มิถุนายน 2558

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. หรือเทียบเท่า
  • มีผลการสอบ GAT และ PAT อย่างใดอย่างหนึ่งนี้ คณิตศาสตร์ ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น จีน อาหรับ บาลี
  • มีผลการสอบ O-NET

จำนวนรับ

  • 120 คน

กระบวนการคัดเลือก

  • ยื่นผลการสอบ
  • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

  • ยื่นใบสมัครได้ที่ ศูนย์จัดการศึกษาโครงการพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เว็บไซต์