TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ธรรมศาสตร์ 2561

รับตรง58 นวัตกรรมดิจิทัล/เทคโนโลยีดิจิทัล-นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 2558 (รอบ 4)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล และสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิตอลแนวสร้างสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบ 4)

กําหนดการรับสมัคร

 • 18 พฤษภาคม – 17 มิถุนายน 2558
 • (หน้า 6)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ
  • สาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล 40 คน
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิตอลแนวสร้างสรรค์ 20 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศ
 • มีผลการเรียน หรือผลการสอบทางภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 60 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน หรือยื่นผลการสอบ หรือสอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7