รับตรง58 ความเป็นเลิศด้านกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558

รับตรง58 ความเป็นเลิศด้านกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 14 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2558
 • (หน้า 8)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเทคโนโลยี
  • เทคโนโลยีการผลิต
  • เทคโนโลยีการอาหาร
  • เทคโนโลยีธรณี
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • (หน้า 3)
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • พลศึกษา
  • (หน้า 3)
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
  • ทันตแพทยศาสตร์
  • (หน้า 4)
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • (หน้า 4)
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • (หน้า 4)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมทั่วไป
  • วิศวกรรมการเกษตร
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมโยธา
  • (หน้า 4)
 • คณะนิติศาสตร์
  • สายวิทยาศาสตร์
  • สายศิลปศาสตร์
  • (หน้า 5)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • ชีววิทยา
  • เคมี
  • ฟิสิกส์
  • คณิตศาสตร์
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • จุลชีววิทยา
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • สถิติ
  • สารสนเทศสถิติ
  • (หน้า 5)
 • คณะเกษตรศาสตร์
  • เกษตรศาสตร์
  • (หน้า 6)
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • (หน้า 7)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • การเงิน
  • การจัดการ
  • การตลาด
  • การจัดการการท่องเที่ยว
  • การจัดการการโรงแรมและอีเว้นท์
  • การบัญชี
  • เศรษฐศาสตร์
  • (หน้า 7)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • ทัศนศิลป์
  • (หน้า 7)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ภาษาจีน
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • (หน้า 7)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.
 • เป็นนักกีฬากรีฑา ว่ายน้ำ กอล์ฟ เทควันโดยูโด เทนนิส คาราเต้-โด บริดจ์ หมากกระดาน ครอสเวิร์ด เปตอง แบดมินตัน ยิงปืน เทเบิลเทนนิส ยกน้ำหนัก วอลเลย์บอลชายหาด เซปักตะกร้อ มวยสากลสมัครเล่น มวยไทย
 • เป็นนักกีฬาทีมชาติ เยาวชนทีมชาติ หรือเคยได้รับเหรียญรางวัลชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศอันดับ 1 ในรอบมหกรรมหรือรอบสุดท้ายของการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬานักเรียนอาเซียน หรือกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
 • ต้องเป็นผลงานหรือรางวัลที่ได้รับผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี
 • มีคะแนนสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • มีผลการสอบ GAT / PAT (บางคณะ)
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นแฟ้มผลงาน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 8)

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานการกีฬาชั้น 1 อาคารพลศึกษา ด้านสระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • (หน้า 8)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์