TCAS/รับตรง61 ภาคปกติ ประเภทโควตา ม.ราชภัฏเชียงราย 2561

รับตรง58 ออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2558 (รอบที่ 3)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาต รีภาคปกติ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 3)

กําหนดการรับสมัคร

 • 18 – 29 พฤษภาคม 2558
 • (หน้า 2)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • 30 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานคณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7