TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน พระจอมเกล้าลาดกระบัง 2561

รับตรง58 สอบข้อเขียน การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี-นานาชาติ ลาดกระบัง 2558

วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) โดยการสอบข้อเขียน ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • รอบ 1 : 27 เมษายน – 25 พฤษภาคม 2558
 • รอบ 2 : 26 พฤษภาคม – 19 มิถุนายน 2558
 • (หน้า 2)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ สจล.
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 40 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอมสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4