TCAS/รับตรง61 เทคโนโลยีอุตสาหกรรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา 2561

รับตรง58 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต-ภาคพิเศษ ม.บูรพา 2558

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 6 พฤษภาคม – 3 กรกฎาคม 2558
 • (หน้า 5)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 150 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ชั้น 6 อาคาร QS2 มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5