รับตรง59 รอบหลัง Admission คณะเภสัชศาสตร์ ม.อีสเทิร์นเอเชีย 2559

รับตรง58 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 2558

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557

กําหนดการรับสมัคร

 • 9 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2558

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • คณะการบิน
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะรัฐประศาสนศาสตร์
 • คณะนิเทศศาสตร์
 • คณะศิลปศาสตร์
  • การท่องเที่ยว
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • จีนศึกษา
  • ญี่ปุ่นธุรกิจ
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ-ภาคภาษาไทย
  • การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ-ภาคภาษาอังกฤษ
  • การบัญชี

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต หรือสมัครด้วยตนเองที่ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • อ.ทราย 088-882-3451
 • อ.ดาว 089-201-8979
 • อ.น้ำเพชร 087-7971963
 • อ.จิ๋ว 095-496-9903

เว็บไซต์