TCAS/61 ประเภทรับร่วมกัน ม.เชียงใหม่ 2561

รับตรง58 คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ ม.เชียงใหม่ 2558

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 18 – 25 พฤษภาคม 2558
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ
  • รูปแบบที่ 1
   • วิศวกรรมไฟฟ้า 20 คน
   • วิศวกรรมเครื่องกล 20 คน
   • วิศวกรรมอุตสาหการ 30 คน
  • รูปแบบที่ 2
   • วิศวกรรมไฟฟ้า 10 คน
   • วิศวกรรมเครื่องกล 15 คน
   • วิศวกรรมอุสาหการ 20 คน
 • คณะบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ
  • รูปแบบที่ 1
   • 70 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ
  • รูปแบบที่ 1
   • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระวิทย์-คณิต ในปีการศึกษา 2557
   • มีคะแนนสอบ PAT 1 ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน
   • มีคะแนนสอบ PAT 3 ไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน
  • รูปแบบที่ 2
   • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระวิทย์-คณิต
   • มีการสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานความถนัดทางวิศวกรรม
 • คณะบริหารธุรกิจภาคพิเศษ
  • รูปแบบที่ 1
   • มีผลการสอบ O-NET
   • มีผลการสอบ GAT / PAT 1
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • 185 คน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9