รับตรง58 +ทุนการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ ม.ราชภัฏธนบุรี 2558

รับตรง58 +ทุนการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ ม.ราชภัฏธนบุรี 2558

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี พร้อมทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • รับสมัคร : บัดนี้ – 10 มิถุนายน 2558
 • เปิดเรียน : 22 มิถุนายน 2558

สาขาที่เปิดรับ

 • วิทยาลัยนานาชาติ
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 25 คน
  • สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 25 คน
  • สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาจีน-อังกฤษ) 25 คน
  • สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว 25 คน

ทุนการศึกษา

 • 1. ทุนสร้างโอกาสทางการศึกษาสู่ AEC
  • เป็นทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน จำนวน 15,000 บาท จากค่าเล่าเรียนเหมาจ่ายจำนวน 38,000 บาท ในภาคเรียนที่ 1/2558
 • 2. ทุนพัฒนาศักยภาพ AEC
  • เป็นทุนยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนแบบต่อเนื่อง จำนวน 15,000 บาท ทุกภาคการศึกษาตลอดหลักสูตร ที่มีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
 • สำหรับครอบครัวข้าราชการ สามารถใช้สิทธิเบิกค่าบำรุงการศึกษาได้อีกจำนวน 22,000 บาท ต่อปีการศึกษา นอกเหนือจากทุนการศึกษาต่าง ๆ ได้รับ

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 • มีผลการสอบวัดความสามาถทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • TOEFL
   • Paper-based — ไม่ต่ำกว่า 500 หรือ
   • Internet-based — ไม่ต่ำกว่า 79 หรือ
   • Computer-based — ไม่ต่ำกว่า 213 หรือ
  • IELTS — ไม่ต่ำกว่า 5.0 หรือ
  • ผ่านการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ จากวิทยาลัยฯ
 • สำหรับสาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว หลักสูตรภาษาจีน-อังกฤษ ต้องมีผลการสอบ HSK ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป หรือผ่านการสอบวัดความสามารถทางภาษาจีน จากวิทยาลัยฯ

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

 • สมัครโดยตรงได้ที่ druic14@gmail.com และสอบถามรายละเอียดได้ที่
 • ฝ่ายรับสมัครและจัดสอบ : 0-2466-5948
 • อ.กอล์ฟ : 083-133-3225

เว็บไซต์