TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ทักษิณ 2561

รับตรง58 คณะศิลปกรรมศาสตร์ โครงการเพชรศิลป์ ม.ทักษิณ 2558 (ครั้งที่ 3)

มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ โครงการเพชรศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 3)

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 29 พฤษภาคม 2558
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
   • ดุริยางคศาสตร์สากล 15 คน
   • ดุริยางคศาสตร์ไทย 12 คน
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
   • ศิลปะการแสดง 10 คน
   • ทัศนศิลป์ 20 คน
   • ศิลปะการออกแบบ 20 คน
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีความทักษะ สามารถ ตามสาขาที่ได้สมัคร
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 77 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4