รับตรง58 โควตาพิเศษ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง 2558 (เพิ่มเติม)

รับตรง58 โควตาพิเศษ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง 2558 (เพิ่มเติม)

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตาพิเศษ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 29 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2558

สาขาที่เปิดรับ

 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
   • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

คุณสมบัติ

 • สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
  • สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • ผู้สมัครถ่ายคลิปวิดิโอแนะนำตนเองพร้อมบอกเหตุผลถึงการเลือกเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ความยาวไม่เกิน 5 นาที
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
  • สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
  • มีความสามารถทางด้านกีฬา
  • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.25
  • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • ผู้สมัครเขียนเรียงความหัวข้อ ความสำคัญของวิทยาศาสตร์การกีฬาต่อการกีฬาและสุขภาพในปัจจุบัน โดยเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

เว็บไซต์