รับตรง58 ความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา จุฬา 2558 (รอบ 2)

รับตรง58 ความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา จุฬา 2558 (รอบ 2)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียน ผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง แบบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 24 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2558
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์ 3 คน
  • สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
 • คณะจิตวิทยา 2 คน
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  • หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต 1 คน
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • ทุกชนิดกีฬา 1 คน
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • บาสเกตบอล ชาย 2 คน
   • บาสเกตบอล หญิง 2 คน
 • คณะรัฐศาสตร์
  • สาขาวิชาการปกครอง 1 คน
  • สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 1 คน
  • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 1 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์ 4 คน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 22 คน
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
 • คณะเศรษฐศาสตร์ 2 คน
 • คณะอักษรศาสตร์ 1 คน
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตามแต่ละคณะกำหนด
 • เป็นผู้ที่มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา ในชนิดกีฬาตามที่กำหนดดังต่อไปนี้
  • กรีฑา กอล์ฟ คาราเต้โด ครอสเวิร์ด ซอฟต์บอล ตะกร้อ ดาบไทย ดาบสากล เทนนิส เทควันโด เทเบิลเทนนิส บาสเกตบอล แบดมินตัน บริดจ์ เปตอง ฟุตบอล มวยสากลสมัครเล่น ยิงปืน ยูโด รักบี้ฟุตบอล เรือพาย ลีลาศ ว่ายน้ำ วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด หมากกระดาน ฮอกกี้
 • มีประวัติผลงานและความสามารถทางกีฬาดีเด่นในระดับชาติ ตามที่จุฬาฯกำหนด โดยพิจารณาผลงานนับตั้งแต่ปี 2556 ถึง 2558
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 46 คน
 • (หน้า )

กระบวนการคัดเลือก

 • พิจารณาผลงาน
 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 8)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์