รับตรง59 รอบหลัง Admission คณะเภสัชศาสตร์ ม.อีสเทิร์นเอเชีย 2559

รับตรง58 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.อีสเทิร์นเอเชีย 2558

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 20 เมษายน 2558 – 28 พฤษภาคม 2558

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะสาธารณสุขศาสตร์

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์ – คณิต
 • ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.50

จำนวนรับ

 • 50 คน

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • ตรวจร่างกาย-ทดสอบสุขภาพจิต

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • สมัครได้ด้วยตนเองที่ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย หรือโทรสอบถามเพิ่มเติม
 • อ.ทราย : 088-882-3451
 • อ.ดาว : 089-201-8979
 • อ.น้ำเพชร : 087-797-1963
 • อ.จิ๋ว : 095-496-9903

เว็บไซต์