รับตรง58 +ทุนการศึกษา รอบปกติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2558

รับตรง58 +ทุนการศึกษา รอบปกติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2558

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบปกติ พร้อมรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 15 มิถุนายน 2558

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะบัญชี
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • คณะศิลปศาสตร์
 • คณะนิเทศศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะดิจิทัลมีเดีย
 • วิทยาลัยนานาชาติ (International College)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. / ปวส. / กศน. / ม.6 หรือเทียบเท่า
 • ไม่จำกัดเกรด
 • ไม่ต้องสอบคัดเลือก (ยกเว้น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะดิจิทัลมีเดีย และวิทยาลัยนานาชาติ ต้องสมัครวิชาความถนัดทางอาชีพ)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • สมัครด้วยตนเองที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน ศูนย์รับสมัคร อาคาร 11 ชั้น 2 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
 • โทร : 0-2561-2222 ต่อ 2121-4
 • มือถือ : 08-4751-2900-15

เว็บไซต์