TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ทักษิณ 2561

รับตรง58 ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ-พัทลุง 2558 (ครั้งที่ 6)

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 6)

กําหนดการรับสมัคร

 • 22 เมษายน – 10 มิถุนายน 2558
 • (หน้า 2)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • พืชศาสตร์ 15 คน
  • สัตวศาสตร์ 15 คน
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 15 คน
  • เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการพัฒนาชุมชน 20 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ แผนวิทย์-คณิต
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 65 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)
หน้า: 1 2 3