มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รับตรง58 ผลิตนักอุตสาหกรรมเกษตร ม.แม่ฟ้าหลวง 2558

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร โครงการผลิตนักอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 20 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2558

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต เท่านั้น
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
  • ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • ผลการเรียนเฉลี่ย กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • ผลการเรียนเฉลี่ย กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่ากว่า 2.75
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ
  • ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • ผลการเรียนเฉลี่ย กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • ผลการเรียนเฉลี่ย กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่ากว่า 2.50

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นคะแนน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

เว็บไซต์