TCAS/รับตรง61 ประเภทอิสระ ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา 2561

รับตรง58 คณะวิศวกรรมศาสตร์-ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์-กำแพงแสน (รอบ 2)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาคพิเศษ โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบ 2)

กําหนดการรับสมัคร

 • 13 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2558
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมโยธา-ภาคพิเศษ 20 คน
   • วิศวกรรมเกษตร-ภาคพิเศษ 35 คน
   • วิศวกรรมเครื่องกล-ภาคพิเศษ 25 คน
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์-ภาคพิเศษ 20 คน
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า หรือกศน.
 • มีผลการสอบ GAT / PAT 1 / PAT 2 / PAT 3
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 100 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นคะแนน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต หรือสมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครทางอีเมล์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ งานบริการการศึกษา อาคารการเรียนการสอนทางวิศวกรรมศาสตร์ (อาคาร 9) ชั้น 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6