TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน จุฬาลงกรณ์ 2561

รับตรง58 ความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาฟุตบอล จุฬา 2558

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาฟุตบอล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง แบบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 20 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2558
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 5 คน
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00 กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
 • คณะครุศาสตร์ 10 คน
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีประวัติผลงานและความสามารถทางกีฬาฟุตบอลดีเด่นในระดับชาติ
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 15 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบคัดเลือกทางวิชาการ
 • สอบคัดเลือกทักษะทางกีฬาฟุตบอล
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ สำนักบริหารกิจการนิสิต อาคารจุลจักรพงษ์ ชั้น 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9