TCAS/รับตรง61 เทคโนโลยีอุตสาหกรรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา 2561

รับตรง58 คณะดนตรีและการแสดง ม.บูรพา 2558 (ครั้งที่ 2)

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง คณะดนตรีและการแสดง ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 2)

กําหนดการรับสมัคร

 • 16 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2558
 • (หน้า 2)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะดนตรีและการแสดง
  • สาขาวิชาดนตรี-ดนตรีไทย 20 คน
  • สาขาวิชาดนตรี-ดนตรีสากล 70 คน
  • สาขาวิชาศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์และการกำกับลีลา 20 คน
  • สาขาวิชาศิลปะการแสดง-ศิลปะการละคร 15 คน
 • (หน้า 5)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • 125 คน
 • (หน้า 5)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบทฤษฎี/สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11