รับตรง60 นักเรียนโรงเรียนการไปรษณีย์ โรงเรียนการไปรษณีย์ 2560

รับตรง58 นักเรียนโรงเรียนการไปรษณีย์ โรงเรียนการไปรษณีย์ 2558 (แก้ไข:1)

โรงเรียนการไปรษณีย์ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อเป็นนักเรียนโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 17 – 30 เมษายน 2558
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • นักเรียนโรงเรียนการไปรษณีย์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีอายุตั้งแต่ 17 ถึง 25 ปีบริบูรณ์
 • เพศชาย ต้องผ่านการเรียนรด. ชั้นปีที่ 3 หรือผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
 • เพศหญิง ต้องเป็นโสด
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบคัดเลือก
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครได้ที่หน้าที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7