TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ขอนแก่น 2561

รับตรง58 คณะนิติศาสตร์ ประเภทสอบตรง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ ภาคปกติ โดยวิธีสอบตรง ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2558
 • (หน้า 2)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า หรืออื่นๆ

จำนวนรับ

 • 250 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)
หน้า: 1 2 3