รับตรง58 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์,คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ธรรมศาสตร์ 2558

รับตรง58 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์,คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ธรรมศาสตร์ 2558

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 19 เมษายน 2558
 • (หน้า 8)

สาขาที่เปิดรับ

 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต-นานาชาติ
   • เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 30 คน
   • เทคโนโลยีการบำบัดทดแทนไต 30 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต-นานาชาติ
   • วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมและการจัดการ 30 คน
   • การออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิตอล 20 คน
   • เทคโนโลยีดิจิตอลแนวสร้างสรรค์ 10 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • (หน้า 7)

จำนวนรับ

 • 120 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์