รับตรง58 ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ สถาบันพระบรมราชนก 2558

รับตรง58 ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ สถาบันพระบรมราชนก 2558

สถาบันพระบรมราชนก เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ระบบคัดเลือกตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 16 – 27 มีนาคม 2558
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่มีโควตาให้เข้าศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมตามกฎหมาย มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่มีโควตาให้เข้าศึกษา ไม่น้อยกว่า 4 ปีนับถึงวันเปิดภาคการศึกษา ดังนี้
  • จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง สมุทรปราการ ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา กาญจนบุรี นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สุพรรณบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร
  • พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ขอนแก่น อุดรธานี น่าน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน เชียงราย พะเยา แพร่ ตาก หนองคาย อุตรดิตถ์ นครราชสีมา เลย สุโขทัย กำแพงเพชร พิจิตร ชัยภูมิ
  • บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ยโสธร นครพนม มุกดาหาร สกลนคร ร้อยเอ็ด
  • พังงา ภูเก็ต ชุมพร สุราษฎร์ธานี
  • สตูล นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา
 • อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีและไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
 • มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร
 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือกศน.
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 2.00
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แต่ละกลุ่มสาระ ไม่น้อยกว่า 2.00
 • มีผลการสอบ GAT / PAT 2
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • (หน้า 8)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นคะแนน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8