รับตรง58 นักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา 2558 (รอบที่ 2)

รับตรง58 นักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา 2558 (รอบที่ 2)

วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 16 กุมภาพันธ์ – 17 เมษายน 2558

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
   • สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • สาขาวิชาการตลาด
   • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • สาขาวิชาธุรกิจอาหาร

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบคัดเลือก
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 604 สํานักพระราชวัง สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

รับข่าวสารเพิ่มเติม

รับตรง58 นักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา 2558 (รอบที่ 2)

เว็บไซต์