รับตรง58 ทุนการศึกษา ความสามารถดนตรีไทย/นาฏศิลป์ ม.หอการค้าไทย 2558

รับตรง58 ทุนการศึกษา ความสามารถดนตรีไทย/นาฏศิลป์ ม.หอการค้าไทย 2558

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัครผู้มีความสามารถทางด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี พร้อมมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • บัดนี้ – 3 เมษายน 2558

คุณสมบัติ

  • มีความสามารถทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบปฏิบัติ
  • สอบสัมภาษณ์

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์