รับตรง58 ผลิตทันตแพทย์เพิ่มระยะที่ 2 ม.ธรรมศาสตร์ 2558

รับตรง58 ผลิตทันตแพทย์เพิ่มระยะที่ 2 ม.ธรรมศาสตร์ 2558

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระยะที่ 2 เพื่อการพัฒนาทันตสุขภาวะของประชาชน ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 16 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม 2558
 • (หน้า 9)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะทันตแพทยศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ ของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ได้แก่ อำนาจเจริญ บึงกาฬ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น เลย มหาสารคาม มุกดาหาร นครพนม นครราชสีมา หนองบัวลำภู หนองคาย ร้อยเอ็ด สกลนคร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี อุดรธานี ยโสธร และพื้นที่จังหวัดภาคกลาง 16 จังหวัด ได้แก่ อ่างทอง ชัยนาท กำแพง เพชรลพบุรี นครนายก นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ พิจิตร พิษณุโลก พระนครศรีอยุธยา สมุทรสงคราม สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี อุทัยธานี
 • มีภูมิลำเนาตามสำเนาทะเบียนบ้าน โดยมีชื่อปรากฏในทะเบียนบ้านในจังหวัดข้างต้นไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • มีผลการเรียน 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการสอบ GAT / PAT 1 / PAT 2
 • มีผลการสอบ O-NET
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 25 คน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์