TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ทักษิณ 2561

รับตรง58 ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์ฯ ม.ทักษิณ-พัทลุง 2558 (ครั้งที่ 5)

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิตภาคปกติระดับปริญญาตรี โครงการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 5

กําหนดการรับสมัคร

 • 26 มกราคม – 25 กุมภาพันธ์ 2558
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • พืชศาสตร์ 20 คน
  • สัตวศาสตร์ 20 คน
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 20 คน
  • เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการพัฒนาชุมชน 20 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ แผนวิทย์-คณิต
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 80 คน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3