รับตรง61 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.แม่ฟ้าหลวง 2561

รับตรง58 ผู้มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมเกษตร ม.แม่ฟ้าหลวง 2558 (เพิ่มเติม)

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร โครงการรับนักศึกษาผู้มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)

กําหนดการรับสมัคร

 • 26 มกราคม – 13 มีนาคม 2558
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
   • ผลการเรียนเฉลี่ยรวม ไม่น้อยกว่า 2.75
   • ผลการเรียนเฉลี่ยรวมสาระภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2.75
   • ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.75
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ
   • ผลการเรียนเฉลี่ยรวม ไม่น้อยกว่า 2.50
   • ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2.50
   • ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.50
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนตามแต่ละสาขาวิชากำหนด กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7