TCAS/รับตรง61 โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2561

รับตรง58 ความสามารถภาษาอังกฤษ วิทยาลัยนานาชาติ ม.สงขลานครินทร์-หาดใหญ่ 2558

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เข้าศึกษาต่อสาขาวิชาดิจิตอลมีเดีย วิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • รอบแรก : บัดนี้ – 4 มีนาคม 2558
 • รอบสอง : 16 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2558
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • วิทยาลัยนานาชาติ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต-หลักสูตรนานาชาติ
   • สาขาวิชาดิจิตอลมีเดีย
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต หรือศิลป์-คำนวณ จากสถานศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ
 • มีผลการทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  • IELTS — ไม่ต่ำกว่า 6 หรือ
  • TOEFL
   • Paper-based — ไม่ต่ำกว่า 500 หรือ
   • Computer-based — ไม่ต่ำกว่า 173 หรือ
   • Internet-based — ไม่ต่ำกว่า 61 หรือ
  • TOEIC — ไม่ต่ำกว่า 600 หรือ
  • PSU-GET — ไม่ต่ำกว่า 70% หรือ
  • คะแนนที่ได้มาตรฐานตามประกาศของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 10 คน
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครโดยตรง ณ ที่ทำการวิทยาลัยนานาชาติ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ LRC ชั้น 12 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6