รับตรง58 นักเรียนดุริยางค์ทหารบก โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก 2558

รับตรง58 นักเรียนดุริยางค์ทหารบก โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก 2558

โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 – 15 กุมภาพันธ์ 2558
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • Piccolo & Flute
 • Oboe & Bassoon
 • Clarinet
 • Tenor Saxophone
 • Alto saxophone
 • Eb Baritone saxophone
 • French Horn
 • Trumpet & Cornet
 • Trombone
 • Euphonium & Baritone
 • Bass (Tuba & Sousaphone)
 • Percussions
 • Violin, Viola, Cello, Double Bass, Harp, Guitar
 • (หน้า 5)

คุณสมบัติ

 • เป็นชายหรือหญิงมีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์
 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
 • มีความรู้ความสามารถด้านดนตรีทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • 40 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของสถาบัน
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8