รับตรง58 กลุ่มภาคี ม.ราชภัฏ สุราษฎร์/นครศรี/ภูเก็ต/สงขลา/ยะลา 2558

รับตรง58 กลุ่มภาคี ม.ราชภัฏ สุราษฎร์/นครศรี/ภูเก็ต/สงขลา/ยะลา 2558

กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และยะลา ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 19 มกราคม – 20 มีนาคม 2558

สาขาที่เปิดรับ

  • มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วิธีสมัคร

  • ซื้อใบสมัคร และสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย

รับตรง58 กลุ่มภาคี ม.ราชภัฏภาคใต้ สุราษฎร์/นครศรี/ภูเก็ต/สงขลา/ยะลา 2558

รับตรง58 กลุ่มภาคี ม.ราชภัฏภาคใต้ สุราษฎร์/นครศรี/ภูเก็ต/สงขลา/ยะลา 2558

รับข่าวสารเพิ่มเติม

รับตรง58 กลุ่มภาคี ม.ราชภัฏภาคใต้ สุราษฎร์/นครศรี/ภูเก็ต/สงขลา/ยะลา 2558

รับตรง58 กลุ่มภาคี ม.ราชภัฏภาคใต้ สุราษฎร์/นครศรี/ภูเก็ต/สงขลา/ยะลา 2558