รับตรง60 นักเรียนเตรียมทหารฯกองทัพอากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ 2560

รับตรง58 นักเรียนเตรียมทหารฯกองทัพอากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ 2558

โรงเรียนนายเรืออากาศ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพอากาศ ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

  • 15 มกราคม – 15 มีนาคม 2558
  • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

  • นักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพอากาศ
  • (หน้า 5)

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
  • เป็นชายโสดอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีและไม่เกิน 17 ปี
  • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

  • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน
  • (หน้า 7)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28